2009 Your Website Corporation. All rights reserved.
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
koristusteenus ( kontorikoristus, bürookoristus, laohoonete koristus, kaupluste koristus, valvekoristus, köökide  koristus)
       hooldusteenus ( uste ja uksesulgurite hooldus, koridori valgustuse hooldus, akente hooldus, põrandaplaatide hooldus)
              haldusteenus ( raamatupidamine, Remontide korraldamine, Avariiteenus, kuluarvestus, näitude korjamine)
                    majahoidjateenus ( olmeprahi koristus, lehtede koristus, lume koristus, libeduse tõrje )
Majahoidjateenus                  Koristusteenus                      Haldusteenus                      Hooldusteenus                     Siseviimistlustööd